Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 
 

Vi søger ny præst

Læs stillingsopslaget her...

Velkommen til et naturskønt pastorat ved både Limfjord og Kattegat. Hals Pastorat består af byerne Hou og Hals med i alt 4.500 indbyggere, hvoraf 90% er medlem af folkekirken. Mellem de to byer ligger et af Danmarks største sommerhusområder, og i sommerhalvåret mere end fordobles indbyggertallet. Hou Kirke er fra år 1900 og Hals Kirke fra 1219, begge kirker er renoveret inden for de senere år.

Der er et aktivt kirkeliv med god opbakning fra både menighedsråd, frivillige og menighed. Det er vigtigt for os, at kirkerne er åbne og imødekommende over for alle. Også dem der ikke kommer hver søndag. Det afspejler sig i alt fra koncerter, korarbejde, cafeaftener, friluftsgudstjenester, morgensang og til foredrag.

Ved kirkerne er der en fuldtids konservatorieuddannet organist, der bl.a. står for Hals Kirkes voksenkor. Vi har en kirke- og kulturmedarbejder på halv tid, der tager sig af babysalmesang, minikonfirmander, frivillige og kontakt til FDF. Der er to sangere og et graverfællesskab med nabobyerne. Der er et godt og trygt samarbejde mellem de ansatte, præsterne og de to menighedsråd.

I Hals er der sognegård med gode faciliteter til undervisning, sognearrangementer og kontor til medarbejdere og præster. I Hou er der menighedslokale i borgerhuset og et godt samarbejde med dette om arrangementer.

Der er 40 konfirmander, der bliver undervist på halve og hele temadage af begge præster samtidig. Samarbejdet med skolerne i Hou og Hals er fremragende, og juleafslutninger, morgensang og besøg i kirkerne er en naturlig ting.

Der er en fuldtids kirkebogsførende sognepræst ud over 50% præsten i pastoratet. Der er regulativ for fordeling af arbejdsopgaver. Præsterne arbejder i team sammen med præstenabokollegerne, hvilket sikrer godt fællesskab, faglig sparring samt stor fleksibilitet.

Vi søger en halvtidspræst der:

  • kan forkynde klart og forståeligt for alle aldersgrupper
  • vil arbejde med børn og unge
  • vil vægte husbesøg
  • vil række ud til udsatte og skæve eksistenser i pastoratet
  • har humor

Vi kan tilbyde:

  • Godt samarbejde med menighedsrådene og de ansatte
  • Et aktiv kirkeliv
  • Stor lydhørhed og opbakning til nye initiativer
  • Gode faciliteter
  • Vi har en realistisk forventning til, hvad man kan nå i en halvtidsstilling

Kontakt

Menighedsrådsformand i Hals Ellen Jensen: 51 23 20 49

Menighedsrådsformand i Hou Kirsten Jensen: 30 22 32 86

Kirkebogsførende sognepræst Christian Roar Pedersen: 23 20 30 99